VK Plus-markör

VK Plus-markör

Tillägget petar in en formatmall som lägger till en PLUS-ikon vid artikelrubriker, samt färgar bakgrunden blå, ungefär som VK själva gör för Affärslivs-artiklar. Eventuellt kan en framtida version ha ytterligare funktionalitet (som alternativ att dölja Plus-artiklarna helt).

Chrome store