Vietlott Mobi

Vietlott Mobi 的使用方法详解,最全面的教程

Vietlott Mobi 描述:

用户数:4 分类:博客插件 扩展大小:39.92KiB 最后更新时间:2021-03-29 版本:0.0.1

Vietlott Mobi 插件简介:

这是来自Chrome商店的 Vietlott Mobi 浏览器插件,您可以在当前页面下载它的最新版本安装文件,并安装在Chrome、Edge等浏览器上。

Vietlott Mobi 插件下载方法/流程:

点击下载按钮,关注“扩展迷Extfans”公众号并获取验证码,在网页弹窗中输入验证码,即可下载最新安装文件。

Vietlott Mobi 插件安装教程/方法:

(1)将扩展迷上下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件 (2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面 (3) 打开扩展程序页面的“开发者模式” (4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面, 完成安装如有其它安装问题, 请扫描网站底部二维码与客服联系如有疑问请参考:https://www.关注前端.com/installation/
Viet Mobi là website nền tảng cập nhật tin tức tài chính trực tuyến trên điện thoại di động thông minh. Với tin tức cập nhật liên tục lúc 6h30 p.m giúp mọi người có những thông tin sớm nhất,

Chrome store